Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” powstała 11.09.1990 roku w wyniku podziału Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia posiada dwa wielokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz lokale użytkowe. Budynki zlokalizowane są przy ulicy Targowej 26/30 i Targowej 49/51, w centrum dzielnicy Praga-Północ. Powierzchnia – wspólna i mieszkalna – wynosi 10 600 m 2 , a powierzchnia lokali użytkowych 4 100 m 2 . Spółdzielnia dba o utrzymanie w dobrym stanie technicznym posiadanych zasobów. W latach 1997 – 2012 przeprowadzono generalny remont bądź wymianę wszystkich instalacji oraz wind osobowych, ocieplono budynki, zmieniono elewację. Dla bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielnia zapewnia całodobową ochronę.

Organami Spółdzielni są Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza, aktualnie kierowana przez Prezydium w składzie: Stanisław Dąbek – Przewodniczący, Małgorzata Owiecka – Z-ca Przewodniczącego, Marcin Szulborski – Sekretarz. Członkami Rady są: Olga Besztocha, Bożenna Bojar, Katarzyna Galant. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” jest jednoosobowy, prezesem jest Ireneusz Szatałowicz. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “Targowa”

ul. Targowa 26/30
03-733 Warszawa
NIP: 5250010628

22 818 82 51
505 050 778
sekretariat@sbm-targowa.pl

Aktualności

więcej aktualności