Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący wykonania usługi wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym oraz usługi zdalnego odczytu w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia sp. z o.o.


Informujemy, że przetarg dotyczący wykonania 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma IBPE sp. z o.o.


Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący wykonania usługi w zakresie bezpośredniej stałej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma ISS Security Group sp. z o.o.


Informujemy, że przetarg na wykonanie remontu/wymiany instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w garażu budynku przy ul. Targowej 49/51 wygrała firma PROM-GAZ S.C. Mariusz Murawski, Zbigniew Zawistowski


Informujemy, że przetarg na naprawę/remont odcinków poziomu kanalizacji, wymiany regulacyjnych zaworów podpionowych MTCV w piwnicy budynku przy ul. Targowej 49/51 wygrała firma PROM-GAZ S.C. Mariusz Murawski, Zbigniew Zawistowski


Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z identyfikacją konstrukcji nośnej budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma EKSPERT dr inż. Andrzej Dzięgielewski


Informujemy, że rozpisany przetarg dot. remontu elewacji i termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma  AGRAPLAST Sp. z o.o.


Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący kompleksowej dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, położonych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma  HYMON ENERGY Sp. z o.o.


Informujemy, że w rozpisany przetarg dotyczący wykonanie renowacji i uszczelnienia dachu w budynkach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Targowa” przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 w technologii bezspoinowej wygrała firma NOBILT Sp. z o.o. z Warszawy.


Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący świadczenia usługi w zakresie bezpośredniej stałej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku w budynkach (obiektach) przy ul. Targowej 26/30 oraz przy ul Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma  Magdalena Adamska AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA „FOKUS”


Informujemy, że rozpisany przetarg dotyczący świadczenia usługi w zakresie utrzymania czystości na nieruchomości przy ul. Targowej 26/30 wygrała firma STREFA Em Sp. z o.o. Spółka Komandytowa


Informujemy, że przetarg na przeprowadzenie w 2019 roku okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynków: przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma GREEN INVEST S.C.


Informujemy, że przetarg na wykonanie w 2019 roku okresowej – rocznej kontroli sprawności przewodów kominowych w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 wygrała firma PHU WALENTY BEDNARSKI


Informujemy, że przetarg na wykonanie wymiany drzwi do pomieszczenia śmietnika w budynku przy ul. Targowej 49/51 wygrała firma ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE JÓZEF PODGÓRSKI


Informujemy, że przetarg na wykonanie wymiany 3 sztuk pomp wraz z zaworami zwrotnymi w zestawie hydroforowym budynku przy ul. Targowej 26/30 wygrała firma ELEKTROWIS Piotr Wiśniewski.


Informujemy, że przetarg na wykonanie zamurowania 16 sztuk wrzutni / szuflad zsypowych w budynku przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie wygrała firma ELEKTRO-BUDREM


Informujemy, że przetarg na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 wygrała firmaPolskie Towarzystwo Ekonomiczne – Profit Sp. z o.o.


Informujemy, że przetarg na wykonywanie usługi w zakresie bezpośredniej stałej ochrony polegającej na zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku w budynkach przy ul. Targowej 26/30 oraz przy ul Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma Magdalena Adamska Agencja Ochrony Osób i Mienia „FOKUS”. 


Informujemy, że przetarg na wykonanie w 2018 roku okresowego – rocznego przeglądu ogólnobudowlanego budynków przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 wygrała firma HAWITECH Hubert Wiśniewski. 


Informujemy, że przetarg na wykonanie w 2018 roku okresowej – rocznej kontroli sprawności przewodów kominowych w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 wygrała firma PHU WALENTY BEDNARSKI


Informujemy, że przetarg na przeprowadzenia wymiany wodomierzy lokalowych w budynkach przy ul. Targowej 26/30 oraz ul. Targowej 49/51 wygrała firma METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.


Informujemy, że przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Targowej 49/51 w Warszawie wygrała firma Bank Zachodni WBK S.A. 


Informujemy, że przetarg na wykonanie remontu pomieszczenia technicznego na miejsce składowania odpadów stałych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Targowej 26/30 wygrała firma MBB Usługi Budowlane – Handel Marek Bernadkiewicz


Informujemy, że przetarg na wykonanie wymiany 3 sztuk pomp wraz z zaworami zwrotnymi w zestawie hydroforowym budynku przy ul. Targowej 49/51 wygrała firma ELEKTROWIS Piotr Wiśniewski.


Informujemy, że przetarg na wykonanie w 2018 roku pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach  mieszkalnych, usługowych oraz gospodarczych przy ul. Targowej  26/30 i Targowej 49/51 wygrała firma FIRE TECH PRZEMYSŁAW GIRGIEL. 


Informujemy, że przetarg na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego w budynkach przy  ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 wygrała firma HAWITECH Hubert Wiśniewski.


Informujemy, że przetarg na remont kapitalny węzła cieplnego w budynku przy ul. Targowej 49/51 wygrała firma Prom-Gaz S.C. Mariusz Murawski, Zbigniew Zawistowski.


Informujemy, że przetarg na świadczenie usług bezpośredniej stałej ochrony w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49//51 wygrała firma Agencja Ochrony Osób i Mienia “FOKUS”.


Informujemy, że przetarg na utrzymanie czystości w nieruchomości przy ul. Targowej 26/30 wygrała firma Strefa Tomasz Moskalik.


Informujemy, że przetarg na remont pomieszczeń świetlicy w budynku przy ul. Targowej 26/30 wygrała Firma KAM-BUD Kamil Witos.


Informujemy, że przetarg na wymianę oświetlenia w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51 wygrała Firma Usługowo-Budowlana Wojciech Rolek.