Regulamin organizowania przetargów.

Aby zapoznać się z Regulaminem organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej “Targowa” z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 26/30 należy kliknąć w poniższy link:  Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów  Regulaminem organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali