Sprawozdania finansowe za lata 2013 – 2019

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni za lata 2013-2019.  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.  Sprawozdanie finansowe za 2018 r.  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.  Sprawozdanie finansowe za 2017 r.  Sprawozdanie finansowe za 2016 r.  Sprawozdanie finansowe za 2015 r.  Opinia… Czytaj dalej »Sprawozdania finansowe za lata 2013 – 2019