Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie:   zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” Na podstawie art. 38 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 11 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia, co… Czytaj dalej »Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Szatałowiczowi za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 1… Czytaj dalej »Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 7/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r.  w sprawie:  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022 r. Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 3 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia, co… Czytaj dalej »Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 6/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r.  w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 1 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”… Czytaj dalej »Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” za 2022 r. Na  podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  § 44 pkt 1  Statutu  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”… Czytaj dalej »Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 4/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r. Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 1 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia,… Czytaj dalej »Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej z budynku przy ul. Targowej 49/51 Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 10 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia co następuje: § 1 Stwierdza się, iż w głosowaniu tajnym dokonano wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej z budynku przy ul. Targowej… Czytaj dalej »Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej                  „Targowa” z dnia 22 czerwca 2022 r. Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 1 Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia, co… Czytaj dalej »Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Zarządu nr 09/2023 z 24.05.2023 r.

Uchwała nr 09/2023 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 24.05.2023 r. w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Targowa” Zarząd SBM „Targowa” działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 45 ust. 1 i § 46 ust. 1 statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” postanawia: § 1 Zwołać Walne Zgromadzenie Członków SBM… Czytaj dalej »Uchwała Zarządu nr 09/2023 z 24.05.2023 r.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej z budynku Targowa 49/51 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022… Czytaj dalej »Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 r.