Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją Zarząd SBM Targowa informuje, że na dachu budynku przy ul. Targowej 26/30 zostały zamontowane dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 40kW każda.  Montaż instalacji poprzedzony został położeniem  hydronylonowego pokrycia dachu, gwarantującego 15 letni okres zabezpieczenia. Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku, jego dużą wysokość (20 pięter i  ok. 60 m nad poziom terenu) oraz liczne przeszkody na dachu (kominy, wywietrzniki, anteny telewizyjne i telekomunikacyjne), inwestycja była bardzo trudna w realizacji, dlatego jej wykonawcą mogła być tylko doświadczona, wiarygodna i profesjonalna firma z branży fotowoltaicznej. W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów SBM Targowa, na wykonawcę instalacji została wybrana firma Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami prawa, w tym p.poż obligującymi do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń elektromagnetycznych. Wszystkie ich elementy i podzespoły spełniają wymagania odpowiednich norm branżowych i posiadają niezbędne certyfikaty, w tym bezpieczeństwa CE. Większość prac związanych z montażem instalacji została wykonana na przełomie listopada i grudnia ub.r., a po przeprowadzeniu żmudnej i czasochłonnej procedury odbiorczej w lutym b.r. instalacje zostały podłączona do rozdzielni głównej budynku, a przez to również do energetycznej sieci przesyłowej Innogy Stoen Operator.

Aktualnie instalacje produkują energię elektryczną na potrzeby administracyjne budynku, tzn. zasilanie wind, hydroforów, oświetlenie. Jeśli to zapotrzebowanie będzie niższe od produkcji energii w instalacjach, to jej nadwyżka będzie odkupowana przez tzw. Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB). Z mocy prawa jest aktualny sprzedawca energii elektrycznej, którym dla naszej Spółdzielni jest PGE Obrót S.A. Na podstawie analizy wykonalności technicznej i opłacalności ekonomicznej budowy przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych można przyjąć, że łącznie wyprodukują one w ciągu roku ok. 80MWh energii elektrycznej. Zaspokoi to z nawiązką zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów administracyjnych budynku, co pozwoli uniknąć podwyżek opłat z tego tytułu, a nawet uzyskać dodatkowe oszczędności.