Informacja dla Oferentów do Zapytania  ofertowego z dn. 03.04.2023 r. na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz odtworzenia posadzek piwnic lokatorskich i korytarzy po remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Targowej 49/51.

Oferenci chcący przystąpić do przetargu na wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej oraz odtworzenia posadzek piwnic lokatorskich i korytarzy po remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Targowej 49/51, winni pobrać materiały  w sekretariacie siedziby Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 (wejście od ul. Kijowskiej) – biuro czynne codziennie od godz. 8 – 16, w piątki od 8-13,  po uprzednim umówieniu się na wizję na nieruchomości, w celu zapoznania się na miejscu z zakresem prac.


Przewodniczący Zespołu Przetargowego

 Informacja dla Oferentów