Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego przy ul. Targowej 49/51
w Warszawie
.

Doskonała lokalizacja:

 • Metro Wileńska – 200 m
 • Przystanki autobusowe i tramwajowe – 300 m
 • Stacja kolejowa Warszawa Wileńska – 600 m
 • Stacja kolejowa Warszawa Stadion – 900 m
 • Stare Miasto – 2 km
 • Odległość do centrum miasta – 4 km

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 44 m², położony jest na parterze 15-piętrowego budynku, zaledwie 200 m od stacji metra Dworzec Wileński. Wejście do lokalu z klatki schodowej. Budynek posiada ochronę oraz całodobowy monitoring wizyjny. Lokal wyposażony jest media (zimna i ciepła woda bezpośrednio z sieci ogólnej, centralne ogrzewanie). Składa się z: salonu, kuchni, sypialni, łazienki z WC oraz korytarza. Mieszkanie jest umeblowane, kuchnia wyposażona w kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem, zmywarkę, lodówkę i komplet szafek kuchennych. Sypialnia z dużym łóżkiem 160×200 cm, szafką nocną i szafą dwudrzwiową z przesuwnymi drzwiami. W Salonie znajduje się rozkładana kanapa, stół z krzesłami oraz komoda i szafka pod TV, a w przedpokoju szafa wnękowa. Dodatkowo do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4 m²

Szkic lokalu stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przetarg dotyczy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony. (od 1 roku do 10 lat)

Cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 1600,- zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) plus media (zaliczka na poczet kosztów centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody) – 800,00 zł. Dodatkowo najemca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, wg wskazań urządzeń pomiarowych lub zawrze odrębne umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej i gazu. W lokalu jest możliwość podłączenia stałego internetu.

Zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem przetargu, możliwe jest w terminie uzgodnionym telefonicznie ze Spółdzielnią pod numerami:
22 818 82 51 bądź 505 050 778.

Oferta powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • Adres lub siedzibę
 • Proponowaną stawkę czynszu za lokal
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w jakimkolwiek rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, działającym w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014, poz. 1015), oraz że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz realizacji umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta najmu lokalu użytkowego przy
ul. Targowej 49/51 w Warszawie” w siedzibie Spółdzielni tj. przy ul. Targowej 26/30 do dnia 12.06.2024 r.,
do godz. 16:00.

Oferty dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30.

Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 100% czynszu.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin organizowania przetargów na zbycie lub najem lokali Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa” z dnia 23 października 2014r. dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sbm-targowa.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00 lub telefonicznie pod numerami: 22 818 82 51 bądź
505 050 778.


Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu mieszkalnego

Szkic lokalu mieszkalnego

Formularz ofertowy