Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa”  z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe dotyczące remontu kapitalnego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Targowej 49/51.

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania (część usługowa i mieszkalna) oraz ciepłej wody (I i II strefa) dla części mieszkalnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Targowej 49/51 w Warszawie oraz wszelkich innych prac niewymienionych w dokumentacji, a niezbędnych dla wykonania, odbioru i funkcjonowania przez okres gwarancyjny całości zamówienia….

ZAŁĄCZNIKI:

CZYTAJ DALEJ