W związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej ekonomiczną ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności i jawności – Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “TARGOWA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na 2 zadania:

  1. zadanie 1: Wymiana oświetlenia klatek schodowych i korytarzy z oświetlenia jarzeniowego i żarowego na oświetlenie typu LED w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 26/30;
  2. zadanie 2: Wymiana oświetlenia klatek schodowych i korytarzy z oświetlenia jarzeniowego i żarowego na oświetlenie typu LED w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 49/59.

CZYTAJ DALEJ