Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie w ramach rocznego przeglądu budynków sprawdzenia stanu technicznego / sprawności przewodów kominowych – wentylacyjnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).    

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:

  1. Budynek Targowa 26/30 – liczba kondygnacji nadziemnych: 18; liczba lokali mieszkalnych: 153 + 1 lokal użytkowy
  2. Budynek Targowa 49/51 liczba nadziemnych: 16; lokali mieszkalnych: 78 + 1 lokal użytkowy. 

Składana oferta winna zawierać: 

  1. Cenę wszystkich czynności wchodzących w zakres ww. kontroli, wyliczoną dla jednego lokalu,  
  2. Termin wykonania przeglądu od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: listopad, grudzień 2021) 
  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagane kwalifikacje wykonawcy przeglądu.  

Oferty należy składać w terminie do dnia:  29.10.2021 rdostarczając je na adres mailowy Spółdzielni: techniczny@sbm-targowa.pl