Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie ogólnobudowlanego rocznego przeglądu budynków przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie (zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).  

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków: budynek Targowa 26/30 – powierzchnia użytkowa: 12166 m 2 ; budynek Targowa 49/51 – powierzchnia użytkowa: 4391,00 m 2 .

Składana oferta winna zawierać: cenę brutto za wykonanie przeglądu i sporządzenie protokołów osobno dla każdego budynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 02.11.2021 r., dostarczając je na adres mailowy Spółdzielni: techniczny@sbm-targowa.pl