Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu kominiarskiego w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie (zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:

 1. budynek Targowa 49/51
  – liczba kondygnacji nadziemnych: 17
  – liczba lokali: 78
  – powierzchnia użytkowa: 4391,00 m2
 2. budynek Targowa 26/30
  – liczba kondygnacji nadziemnych: 19
  – liczba lokali: 153
  – powierzchnia użytkowa: 12166,00 m2

Składana oferta winna zawierać:

cenę brutto za wykonanie przeglądu (całościową oraz za lokal) i sporządzenie protokołów osobno dla każdego budynku,

– termin wykonania przeglądu od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: październik– listopad 2023 r.)

Oferty należy składać w terminie do dnia: 2.10.2023 r., przesyłając je na adres mailowy Spółdzielni: techniczny@sbm-targowa.pl


Komisja Przetargowa SBM „Targowa”