Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie (zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:

 • budynek Targowa 49/51
  – liczba kondygnacji nadziemnych / lokali: 17 / 78
  – powierzchnia użytkowa: 4391,00 m2
  – liczba lokali mieszkalnych: 78 + 1 lokal użytkowy
  – rok oddania do użytkowania: 1971
  – konstrukcja: budynek wykonany w technologii wylewanej
 • budynek Targowa 26/30
  – liczba kondygnacji nadziemnych / lokali: 19 / 153
  – powierzchnia użytkowa: 12166,00 m2
  – liczba lokali mieszkalnych: 153 + 1 lokal użytkowy
  – rok oddania do użytkowania: 1978
  – konstrukcja: budynek wykonany w technologii wielkoblokowej „Ż” w układzie poprzecznych ścian nośnych

Składana oferta winna zawierać:

 • cenę brutto za wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres ww. kontroli, wyliczoną dla jednego lokalu,
 • termin wykonania przeglądu od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: wrzesień 2022 r.)

Oferty proszę przesłać w terminie do dnia: 31.07.2023 r., dostarczając je na adres mailowy Spółdzielni: sekretariat@sbm-targowa.pl


Z poważaniem
Zespół Przetargowy

 Zapytanie ofertowe