Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa”  z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na wykonanie Świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych przy ulicy Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie (zgodnie z przepisami Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, z dnia 29 sierpnia 2014 roku).

Charakterystyka przeznaczonych do zbadania budynków:

 1. budynek Targowa 49/51
  – liczba kondygnacji nadziemnych / lokali: 17 / 78
  – powierzchnia użytkowa: 4391,00 m2
  –  kubatura: 20297 m3
  – rok oddania do użytkowania: 1971
  – konstrukcja: budynek wykonany w technologii wylewanej
  – okna: PVC, dwuszybowe
  – Ciepła woda i ogrzewanie: węzeł ciepłowniczy VEOLIA, grzejniki stalowe panelowe, instalacja c.o. i wodna: rury PP
 • budynek Targowa 26/30
  – liczba kondygnacji nadziemnych / lokali: 19 / 153
  – powierzchnia użytkowa: 12166,00 m2
  –  kubatura: 51204,00 m3
  – rok oddania do użytkowania: 1978
  – konstrukcja: budynek wykonany w technologii wielkoblokowej „Ż” w układzie poprzecznych ścian nośnych
  – okna: PVC, dwuszybowe
  – Ciepła woda i ogrzewanie: węzeł ciepłowniczy VEOLIA, grzejniki stalowe panelowe, instalacja c.o. i wodna: rury PP

Składana oferta winna zawierać:

cenę brutto za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej osobno dla każdego budynku,
termin wykonania i dostarczenia certyfikatu.

Oferty proszę przesłać w terminie do dnia: 30.05.2023 r., dostarczając je na adres mailowy Spółdzielni: sekretariat@sbm-targowa.pl


Z poważaniem
Zespół Przetargowy

Załączniki:

 Zapytanie ofertowe