Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie w ramach rocznego przeglądu budynków sprawdzenia stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych – wentylacyjnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 (zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).   

 

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:

  1. Budynek Targowa 26/30
  1. liczba kondygnacji nadziemnych: 18;
  2. liczba klatek schodowych: 2;
  3. liczba lokali mieszkalnych: 153 + 1 lokal użytkowy.

 

  1. Budynek Targowa 49/51
  1. liczba kondygnacji nadziemnych: 16;
  2. liczba klatek schodowych: 1;
  3. liczba lokali mieszkalnych: 78 + 1 lokal użytkowy.

Składana oferta winna zawierać:

–       cenę brutto za wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres ww.

       kontroli, wyliczoną dla jednego lokalu

–           termin wykonania przeglądu od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: listopad, grudzień 2018 r.);

–           kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagane kwalifikacje wykonawcy przeglądu.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia:  29.10.2018rdostarczając je – opcjonalnie:

  1. bezpośrednio do administracji Spółdzielni (adres: SBM – „TARGOWA” ul. Targowa 26/30, wejście od ul. Kijowskiej 1);
  2. wysyłając pocztą elektroniczną na adres: techniczny@sbm-targowa.pl