Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “TARGOWA” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 (zgodnie z przepisami Ustawy “Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku: art. 62 ust. 1 pkt. 1, z wyłączeniem badania sprawności instalacji gazowej i przewodów kominowych).

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:

1. Budynek Targowa 26/30:
   a) powierzchnia użytkowa – 12 166 m2;
   b) kubatura – 51 200 m3;
   c) liczba kondygnacji nadziemnych: 18;
   d) liczba klatek schodowych: 2;
   e) liczba lokali mieszkalnych:153 + 1 lokal użytkowy.

2. Budynek Targowa 49/51:
   a) powierzchnia użytkowa – 4 391 m2;
   b) kubatura – 20 297 m3;
   c) liczba kondygnacji nadziemnych: 16;
   d) liczba klatek schodowych: 1;
   e) liczba lokali mieszkalnych: 78 + 1 lokal użytkowy;

Składana oferta winna zawierać: cenę brutto za wykonanie kontroli, sporządzenie stosownych protokołów – po 2 egz. dla każdego budynku / termin wykonania przeglądów od chwili podpisania umowy – sugerowany termin: listopad, grudzień 2018 r. / kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagane uprawnienia wykonawcy przeglądu.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.11.2018r: dostarczając je – opcjonalnie:
a) bezpośrednio do administracji Spółdzielni (adres: ul. Targowa 26/30, wejście od ul. Kijowskiej 1);
b) wysyłając pocztą elektroniczną na adres: techniczny@sbm-targowa.pl