Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie kontroli technicznej budynków w ramach rocznego przeglądu budowlanego w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51.

Charakterystyka budynków w których należy wykonać przegląd:

Targowa 26/30

   1.       Powierzchnia użytkowa – 12 166 m2

   2.       Kubatura                          – 51 200 m3

   3.       Liczba kondygnacji          – 18

   4.       Liczba klatek schodowych – 2

   5.       Liczba lokali                    – 153 mieszkalnych użytkowy                                                                                                                           

 

Targowa 49/51

1.       Powierzchnia użytkowa – 4 391 m2

2.       Kubatura                          – 20 297 m3

3.       Liczba kondygnacji         – 16

4.       Liczba klatek schodowych – 1

5.       Liczba lokali                     – 78 + 1 użytkowy

 

I. Oferta powinna zawierać:

  1. Termin wykonania robót
  2. Warunki płatności,

 II. Dokumenty składające się na ofertę:

  1. wycena prac
  2. wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  3. oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe
  4. Wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat, ( referencje)
  5. Wymagane uprawnienia do wykonywania prac,

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu

  • Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 16 września 2016 r. w siedzibie Spółdzielni adres SBM „Targowa” ; 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 lub na adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl.

Ofertę należy złożyć na każdy budynek oddzielnie.

Preferowany termin realizacji zamówienia – IV kwartał 2016 r.

 

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818- 52-51 lub tel. 505 050 778.

 

                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”

Warszawa, 17.08. 2016 r.