Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie w ramach rocznego przeglądu budynków pomiaru ciśnienia i wydajności wody na zaworach oraz hydrantach ppoż. w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51

Charakterystyka budynków w których należy wykonać przegląd;

Targowa 26/30

1. Liczba kondygnacji – 18

2.       Liczba klatek schodowych – 2

3.       Liczba zaworów i hydrantów ppoż. – 38

 

Targowa 49/51

1.       Liczba kondygnacji – 16

2.       Liczba klatek schodowych – 1

3.       Liczba zaworów i hydrantów ppoż. -18

 

I. Oferta powinna zawierać:

1/ termin wykonania robót,

2/warunki płatności,

 II. Dokumenty składające się na ofertę:

1/ wycena prac,

 2/ wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

3/ oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie

upadłościowe,

4/  wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat, (referencje),

5/ wymagane uprawnienia do wykonywania prac,

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 16 września 2016 r. w siedzibie Spółdzielni adres SBM „Targowa” ; 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 lub na adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl.

Ofertę należy złożyć na każdy budynek oddzielnie.

Preferowany termin realizacji zamówienia IV kwartał 2016 r.

 

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818- 52- 51 lub tel. 505 050 778.

 

                                                                                                                      Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”

Warszawa, 17.08. 2016 r.