Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie w ramach rocznego przeglądu budynków sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51.

Charakterystyka budynków, w których należy wykonać przegląd;

Targowa 26/30

       1.       Liczba kondygnacji – 18

       2.       Liczba klatek schodowych – 2

       3.       Liczba lokali – 153 mieszkalnych + 1 użytkowy                                                                                                                           

 

Targowa 49/51

1.       Liczba kondygnacji – 16

2.       Liczba klatek schodowych – 1

3.       Liczba lokali – 78 + 1 użytkowy

 

I. Oferta powinna zawierać:

1/ termin wykonania robót,

2/warunki płatności,

 II. Dokumenty składające się na ofertę:

1/ wycena prac,

 2/ wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

3/ oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie

upadłościowe,

4/  wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat, (referencje)

5/ wymagane uprawnienia do wykonywania prac,

  Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

Termin składania ofert: do 16 września 2016 r. w siedzibie Spółdzielni adres SBM „Targowa” ; 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 lub na adres internetowy  sekretariat@sbm-targowa.pl.

Ofertę należy złożyć na każdy budynek oddzielnie.

Preferowany termin realizacji zamówienia IV kwartał 2016 r.

 

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818- 52- 51 lub tel. 505 050 778.

 

                                                                                                                         Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”

Warszawa, 17. 08. 2016 r.