Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” Warszawa 03-733 przy ulicy Targowej 26/30 ponownie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie remontu dachu nad balkonami umiejscowionego przy lokalu nr 145 w budynku przy ulicy Targowej 26/30 – prace alpinistyczne.

Zakres prac do wykonania :

1. Ułożenie płyt pilśniowych twardych w celu wyrównania poszycia dachu.

2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

3. Uzupełnienie obróbek blacharskich.

4. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych oraz styku dachu z oknami.

Ze względu na utrudnienia i wykonanie prac metodą alpinistyczną do robocizny należy przyjąć współczynnik 2. Prace powinny zostać wykonane według załączonego przedmiaru: 

załącznik – Targowa 26-30 – przedmiar

I. Oferta powinna zawierać:

1. Termin wykonania robót.

2. Warunki płatności.

3. Okres gwarancji.

II. Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wycena prac.

2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe.

4.  Wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat.

5. Wymagane uprawnienia do wykonywania prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 07 lipca 2016 r. na adres SBM „Targowa” ; 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 lub adres internetowy sekretariat@sbm-targowa.pl

Preferowany termin realizacji zamówienia III kwartał 2016 r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni 22 818- 82-51 lub tel. 505 050 778.

                                                                                                                              Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”