Z uwagi zmianę technologii ocieplenia ścian Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Targowa” przedłuża termin składania ofert do dnia 15 marca 2021 roku. Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w zamieszczonym na stronie WWW Zapytaniu ofertowym dot. remontu elewacji i termomodernizacji – docieplenia elewacji i stropodachu budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej 49/51 w Warszawie.

Komisja Przetargowa SBM „Targowa”