Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się sesja Rady m.st. Warszawy, na której mimo licznych zastrzeżeń i sprzeciwu strony społecznej, podjęte zostały istotne dla mieszkańców stolicy uchwały  w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe regulacje, według których opłata za śmieci będzie naliczana na podstawie zużycia wody, mają wejść w życie  od 1 kwietnia 2021 r. Środowisko spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych od dłuższego czasu zgłasza do warszawskiego samorządu uwagi oraz własne propozycje w zakresie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety dotychczas nasze postulaty nie znalazły odzwierciedlenia  w podejmowanych uchwałach. 


W związku z powyższym oraz z uwagi  na to, że Rada m.st. Warszawy nie uwzględniła naszych zastrzeżeń i propozycji, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o ponowne pochylenie się nad sprawą związaną z nowymi regulacjami opłat za śmieci. W zgodnej opinii strony społecznej, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy uchwały wprowadzają szereg niekorzystnych dla mieszkańców stolicy rozwiązań. Jeżeli wejdą one w życie w niezmienionej wersji, to jesteśmy przekonani, że problem opłat za śmieci w Warszawie, powróci wkrótce ze zdwojoną siłą i może przybrać nieoczekiwane dla samorządu miejskiego skutki.

Z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami wiemy, że nowe zasady wzbudzają duże niezadowolenie społeczne, gdyż w przypadku większości gospodarstw domowych powodować będą kolejny bardzo duży wzrost opłat (średnio ok. 40%, a dla wielu gospodarstw domowych nawet o 100% i więcej!). 

Zwracamy uwagę, że jest to już druga wysoka podwyżka w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Poprzednia podwyżka od 1 marca ubiegłego roku wyniosła od 175% do aż 650%!

Szczegółowe zastrzeżenia i uwagi do przyjętej przez Radę m.st. Warszawy metody naliczania opłat, przedstawialiśmy we wcześniejszej korespondencji, jak i podczas konsultacji z przedstawicielami stołecznego Ratusza. W tym miejscu pozwalamy sobie zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie, które naszym zdaniem wymagają pilnej zmiany, jeśli nowe zasady mają jednak wejść w życie:

  1. Wbrew orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego w uchwałach nie określono maksymalnej kwotowej wysokości opłat dla jednego gospodarstwa domowego, co będzie powodować konieczność ponoszenia bardzo wysokich i nieuzasadnionych opłat za śmieci dla wielu rodzin (na przykład w przypadku awarii w lokalu), 
  2. Opłata za śmieci ponoszona będzie według wskazań głównego licznika wody w   budynku,  a tym samym do rachunków za śmieci zostaną doliczone mieszkańcom również koszty wynikające ze zużycia wody wykorzystywanej na cele ogólne nieruchomości, w tym także ubytki wody wynikające np. z awarii,
  3. Nowe regulacje zwalniają w zasadzie z  opłat za śmieci właścicieli tych lokali, w których nikt nie zamieszkuje i w których zużycie wody jest minimalne lub wręcz nie występuje. Śmieci  i  odpady są generowane również w częściach wspólnych nieruchomości, a tym samym koszt ich wywozu powinien obciążać, zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w ustawie o własności lokali, wszystkich właścicieli,
  4. Nowe zasady prowadzą do  nieuzasadnionego zmniejszenia opłat za śmieci dla wielu lokali użytkowych, np. dla sklepów znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które wykazują niewielkie zużycie wody, a jednocześnie generują dużą ilość odpadów. Powodować będą ponadto bardzo duże dysproporcje w opłatach za śmieci między poszczególnymi lokalami, zarówno między lokalami mieszkalnymi (nawet kilkudziesięciokrotnie), jak i mieszkalnymi a użytkowymi (na niekorzyść tych pierwszych). 

Metoda ustalania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody w nieruchomości jest w naszym przekonaniu najmniej sprawiedliwą społecznie metodą naliczania tych opłat,  zwłaszcza w sytuacji pandemii, w trakcie której dla potrzeb zapewnienia reżimu sanitarnego, zużycie wody jest zwiększone i w ogóle nie koreluje z ilością wytwarzanych w gospodarstwie odpadów. Należy też zauważyć, że Rada Miasta zastosowała maksymalną stawkę opłat dopuszczalną przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 12,73 zł/m3 wody. W wielu dużych miastach w Polsce stawka ta oscyluje w granicach 9 zł/m3 wody. Różnica zatem jest znaczna. 

Przedkładając powyższe uwagi pragniemy zapewnić Pana Prezydenta, że nasze wystąpienia są podyktowane jedynie troską o mieszkańców, którzy na skutek pandemii koronawirusa już obecnie zmagają się często z wieloma problemami finansowymi.

Pragniemy również zapewnić, że strona społeczna jest otwarta na dialog i dyskusję nad stołeczną gospodarką odpadami, tak ważną zarówno dla mieszkańców stolicy jak i środowiska naturalnego. Jesteśmy gotowi przedstawić szczegółowe uzasadnienie naszego stanowiska oraz propozycje zmian.  Jest to ostatni moment, aby wspólnie wypracować rozwiązania bardziej sprawiedliwe i mniej dotkliwe finansowo dla mieszkańców.         

Z poważaniem

Przedstawiciele warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych: 

SM „Wola”, SBM „Stokłosy”, SM „Lazurowa”,  Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Nowy Dom”, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM „KOŁO”, SM „Bródno”, ADOM POL Zarządzanie Nieruchomościami, SM „Stawki”, SBM „Kabaty”, RSM „Praga”, SBM „Zachód”, SM „Muranów”, SBM „Ateńska”,  SM „Rozłogi”, RSM „Ursus”, SM „Koński Jar Nutki”, SMB „Jary”, MSM „Centrum 2”, SM „Jelonki”,  SM „Gocław Lotnisko”, WSM „Żoliborz Centralny, SBM „Targowa”, SM „Żelazna Brama”, SMB „Imielin”, SM „Górczewska”, SBM „Dembud”, KR DOM, D&D Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami -Chróścikowska SJ, SM „Służew nad Dolinką”, SM „Miła”, WSBM „Chomiczówka”, SM „Przy Metrze”, SBM „Wolska Żelazna Brama”, SM „Mokotów”, SM „Służewiec”, MSM „Energetyka”, SM „Muranów”, SM „Niedźwiadek”, SM „Strop”,” SBM „Dom”, SM „Mszczonowska”, SM „Waszyngtona”, WSM Grochów”, SBM „Merkury”, SBM „Batory”, SBM „Powiśle”, SBM „Torwar”, SBM „Ursynów”, SBM „Techniczna”, SM „Starówka”, SM „Wilga 2000”, SBM „Grenadierów”, SM „Międzynarodowa”, MSW „Nowy Dom”, SBM „Ruda”, SM „Sowińskiego, WSM „Ochota”, Pierwsza Wojskowa SM,  SBM „Żoliborz”, SM „Arbuzowa”, SM „Batory Wschód”, SM „Wyżyny”, SM „Kolonia Kasprzaka”, 

Wspólnoty Mieszkaniowe: Bonifraterska 8, Lirowa 44, Krochmalna 55, Karmelicka 17A, Potocka 4A, Stare Nalewki 4, Dynasy 18,  Barszczewska 11, Puławska 255, Puławska 255A, Elsnera 34.