Szanowni Państwo,

Wobec obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczeniem ryzyka zakażeń, a także wobec coraz bardziej nasilających się działań prewencyjnych, zaleceń i rekomendacji ze strony organów i instytucji administracji państwowej na okoliczność zapobiegania, przeciwdziałania i  zwalczania koronawirusa (SARS-Cov-2) oraz dbając o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Targowa” uznał jako konieczne ograniczenie kontaktu osobistego z pracownikami w siedzibie Spółdzielni tylko do załatwiania spraw koniecznych, niecierpiących zwłoki.

Prosimy o komunikowanie się za pomocą telefonów:

22 818 82 51 lub +48 505 050 778

i poczty elektronicznej – adresy mailowe:

sekretariat@sbm-targowa.pl

techniczny@sbm-targowa.pl

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.10.2021r. PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ KASA SPÓŁDZIELNI.
W związku z powyższym również przestaje obowiązywać rozporządzenie dotyczące nie obciążania odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat za lokale mieszkalne. Okres od 01.11.2020r. do 30.09.2021r. był okresem przejściowym na załatwienie formalności związanych z otwarciem rachunków bankowych i złożeniem dyspozycji w bankach. Opłaty za lokale należy dokonywać w banku lub na poczcie na rachunek bankowy spółdzielni: 22 1020 1042 0000 8602 0010 3101.