Uchwała nr 10/2022

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu  wydatków  funduszu  remontowego  za 9 miesięcy 2022 r. i przekazania na posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zarząd  SBM „Targowa” przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu wydatków funduszu remontowego za 9 miesięcy 2022 r. i przekazuje na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2022 r.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Zarządu nr 10 z 16.11.2022 r.