Uchwała nr 9/2022

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

z dnia 16 listopada 2022 r.

w  sprawie:  przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-gospodarczego za 9 miesięcy 2022 r. i przekazania na posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zarząd  SBM  „Targowa”  przyjmuje  sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowo-gospodarczego za 9 miesięcy 2022 r. i przekazuje na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Zarządu nr 09 z 16.11.2022 r.