Uchwała nr 7/2022

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

z dnia 14 września 2022 r.

w  sprawie:  przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2022 r. i przekazania na posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zarząd  SBM  „Targowa”  przyjmuje  sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowo-gospodarczego za I półrocze 2022 r. i przekazuje na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 21.09.2022 r.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Zarządu nr 07 z 14.09.2022 r.