Uchwała nr 8/2022

Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu wydatków funduszu  remontowego za I półrocze 2022 r. i przekazania na posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zarząd  SBM „Targowa” przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu wydatków funduszu remontowego za I półrocze 2022 r. i przekazuje na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 21.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Zarządu nr 08 z 14.09.2022 r.