W Państwa mieszkaniach zamontowane są nowoczesne wodomierze elektroniczne EPico wyposażone w urządzenia umożliwiający ich zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat montowanych urządzeń. Wodomierz elektroniczny EPico pełni w mieszkaniu taką samą funkcję jak dotychczas stosowane wodomierze tzn. służy do pomiaru zużycia wody w kolejnych okresach rozliczeniowych. W odróżnieniu jednakże od dotychczas stosowanych wodomierzy mechanicznych wyposażony jest on w układ mikroprocesorowy oraz nadajnik radiowy służący do przesyłania informacji o zmierzonym i zapamiętanym przez wodomierz zużyciu wody.


 Wizualnie można to stwierdzić patrząc na cyferblat wodomierza: zamiast dotychczasowego liczydła rolkowego znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, a po prawej stronie na dole znajduje się znak graficzny anteny. Układ mikroprocesorowy wodomierza służy do obliczenia aktualnego przepływu wody. Dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej wodomierz jest bardziej czuły i dokładniejszy od dotychczas stosowanych wodomierzy mechanicznych. Bardzo istotną cechą wodomierzy elektronicznych EPico jest zapamiętanie zarejestrowanego zużycia wody na koniec okresu rozliczeniowego we wszystkich mieszkaniach jednocześnie. Dane te pozostają w pamięci wodomierza i są wysyłane drogą radiową na zewnątrz, a po ich odczytaniu stanowią podstawę do wykonania rozliczenia.

Moduł transmisji radiowej pracuje tylko raz w miesiącu, przez kilka sekund. Moc nadajnika jest bardzo mała ~ kilkaset razy mniejsza niż np. bardzo popularnych i powszechnie stosowanych telefonów bezprzewodowych. Wodomierz EPico praktycznie nie obciąża otaczającego nas środowiska emisją fal radiowych, która została zredukowana do niezbędnego minimum

Wodomierz EPico został skonstruowany w taki sposób, aby pomiary i rozliczenia wody wykonywane na podstawie jego wskazań były dokładne i wiarygodne. Oprócz wspomnianej wyżej kwestii precyzji pomiaru nie mniej istotną jest bardzo skuteczne zabezpieczenia wodomierza EPico przed próbami nieuprawnionej manipulacji. Odkrycie przez układ pomiarowy wodomierza obecności pola magnetycznego sygnalizowane jest początkowo na wyświetlaczu wodomierza (pulsowanie wskazania), a następnie układ pomiarowy wodomierza zostaje zablokowany, a informacja o próbie manipulacji magnetycznej (odpowiedni numer kodu błędu) wraz z dokładnym podaniem jej daty zostaje wysłana drogą radiową na wewnątrz mieszkania. Odblokowanie układu pomiarowego wodomierza odbywa się poprzez jego wymianę na nowe urządzenia. Wymiana taka nie jest wykonywana w ramach usługi gwarancyjnej.

Wodomierz EPico posiada wymagane dopuszczenia do stosowania na terenie Polski