INFORMACJA w sprawie wyników ankiety

przeprowadzonej w dniach od 02.11.2023 r. do 15.11.2023 r.,

dotyczącej przyszłego funkcjonowania ochrony w budynkach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”

 

 Liczba lokali w budynku przy ul. Targowej 49/51: 78

 W głosowaniu wzięli udział właściciele 66 lokali co stanowi 84,62 % ogółu lokali w budynku

WYNIKI   

  • Za utrzymaniem ochrony fizycznej całodobowej oddano głosów:  17 tj.  25,76 % biorących udział w ankiecie   

  • Za utrzymaniem  ochrony  w  systemie hybrydowym oddano głosów:  35 tj.  53,03 %  biorących udział w ankiecie

  • Przeciw utrzymaniu ochrony oddano głosów:  14 tj.  21,21 %  biorących udział w ankiecie

 Większość biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za utrzymaniem ochrony budynku przy ul. Targowej 49/51
w systemie hybrydowym

 

Liczba lokali w budynku przy ul. Targowej 26/30: 153

W głosowaniu wzięli udział właściciele 82 lokali co stanowi 53,59 % tj. ogółu lokali w budynku

WYNIKI   

  • Za utrzymaniem ochrony fizycznej całodobowej oddano głosów:  8 tj. 9,75 %  biorących udział w ankiecie   
  • Za  utrzymaniem  ochrony  w  systemie hybrydowym oddano głosów:  68  tj.  82,93 % biorących udział w ankiecie
  • Przeciw   utrzymaniu   ochrony   oddano   głosów:  6  tj. 7,32 %  biorących udział w ankiecie

Większość biorących udział w głosowaniu opowiedziała się za utrzymaniem ochrony budynku przy ul. Targowej 26/30 w systemie hybrydowym

Dziękujemy za udział w ankiecie