W imieniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TARGOWA” zwracam się z prośbą o przesłanie oferty Państwa firmy na wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym oraz usługę zdalnego odczytu w budynkach Spółdzielni przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51 w Warszawie.

Charakterystyka budynków, w których planowana jest wymiana urządzeń pomiarowych:

 1. budynek Targowa 26/30
  – liczba lokali mieszkalnych/użytkowych:  153 / 4
  – liczba wodomierzy zimnej wody:  245
  – liczba wodomierzy ciepłej wody:  245
 2. budynek Targowa 49/51
  – liczba lokali:  78 / 1
  – liczba wodomierzy zimnej wody:  152
  – liczba wodomierzy ciepłej wody:  152

Składana oferta winna zawierać:

cenę jednostkową brutto za wymianę wodomierza,

cenę usługi zdalnego odczytu

cenę wymiany wodomierzy wraz z usługą odczytu w podziale na budynki

termin wykonania usługi wymiany wodomierzy.

Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia: 6.11.2023 r., dostarczając ją na adres mailowy Spółdzielni: sekretariat@sbm-targowa.pl


Komisja Przetargowa SBM „Targowa”