Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “Targowa” zleci wymianę drzwi w pomieszczeniu śmietnika w budynku Targowa 49/51.  Nowe drzwi powinny być metalowe – pełne, przeciwpożarowe, dostosowane do istniejącego otworu. Drzwi powinny być wyposażone w zamek, szyld, klamkę oraz posiadać kratkę wentylacyjną.  Obecne wejście do pomieszczenia śmietnika można obejrzeć / dokonać pomiarów, po uzgodnieniu terminu z administratorem nieruchomości 
– tel.: 505 050 778. 
Oferty zawierające: specyfikacje techniczną nowych drzwi, cenę brutto oraz okres udzielanej gwarancji należy dostarczyć do SBM “TARGOWA”  do dnia 15-go maja br. bezpośrednio (adres Spółdzielni: ul. Targowa 26/30, 03-733 Warszawa), bądź drogą elektroniczną – e-mail: techniczny@sbm-targowa.pl