Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa “TARGOWA” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego  i przydatności do użytkowania,estetykioraz otoczenia budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 oraz Targowej 49/51(zgodnie z przepisami Ustawy “Prawo Budowlane”, z dnia 7 lipca 1994 roku:  art. 62 ust. 1 pkt. 2, z wyłączeniem: badania szczelności instalacji gazowej i sprawności przewodów kominowych  oraz kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronowej).

Charakterystyka przeznaczonych do kontroli budynków:


1. Budynek Targowa 26/30:
    a) powierzchnia użytkowa – 12 166 m2;
    b) kubatura – 51 200 m3;
    c) liczba kondygnacji nadziemnych: 18;
    d) liczba klatek schodowych: 2;
    e) liczba lokali mieszkalnych:153 + 1 lokal użytkowy.

2. Budynek Targowa 49/51:
    a) powierzchnia użytkowa – 4 391 m2;
    b) kubatura – 20 297 m3;
    c) liczba kondygnacji nadziemnych: 16;
    d) liczba klatek schodowych: 1;
    e) liczba lokali mieszkalnych: 78 + 1 lokal użytkowy;

Składana oferta winna zawierać: cenę brutto za wykonanie kontroli dla każdego budynku, określać ilość protokołów jakie wykonawca ww. cenie przekaże zamawiającemu  /termin wykonania przeglądów od chwili podpisania umowy – sugerowany termin: listopad, grudzień 2019 r./ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagane uprawnienia wykonawcy przeglądu.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 30.10.2019 r:  dostarczając je – opcjonalnie:
    a) bezpośrednio do administracji Spółdzielni  (adres: Administracja SBM Targowa, ul. Targowa          26/30, 03-733 Warszawa  wejście od ul. Kijowskiej 1);
    b) wysyłając pocztą elektroniczną na adres: techniczny@sbm-targowa.pl