Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie kontroli technicznej budynków oraz przydatności do użytkowania – w ramach rocznego przeglądu budowlanego w budynkach przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51., zgodnie z art. 62 ust 1 pkt.1 Prawo Budowlane.

Przegląd nie obejmuje badania sprawności instalacji gazowej i przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

Charakterystyka budynków w których należy wykonać przegląd;

Targowa 26/30

1. Powierzchnia użytkowa – 12 166 m 2

2. Kubatura – 51 200 m 3

3. Liczba kondygnacji – 18

4. Liczba klatek schodowych – 2

5. Liczba lokali – 153 mieszkalnych + 1 użytkowy

Targowa 49/51

1. Powierzchnia użytkowa – 4391 m 2

2. Kubatura – 20297 m 3

3. Liczba kondygnacji – 16

4. Liczba klatek schodowych – 1

5. Liczba lokali – 78 + 1 użytkowy

I. Oferta powinna zawierać:

1. Termin wykonania przeglądu.

2. Warunki płatności.

II. Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wycena prac.

2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie Upadłościowe.

4.  Wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat.

5. Wymagane uprawnienia do wykonywania prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające

odrzuceniu

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 20 września 2017 r. na adres SBM „Targowa”; 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 lub adres internetowy sekretariat@sbm-targowa.pl.

Ofertę należy złożyć na każdy budynek oddzielnie.

Preferowany termin realizacji zamówienia IV kwartał 2017r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni 22 818-82- 51 lub tel. 505 050 778.

Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”

Warszawa, 29.08.2017 r.