Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie w ramach rocznego przeglądu budynków sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Targowej 26/30 i Targowej 49/51, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego.

Charakterystyka budynków w których należy wykonać przegląd:

Targowa 26/30                                              

 1. Liczba kondygnacji              –   18
 2. Liczba klatek schodowych    –  2
 3. Liczba lokali                        – 153 mieszkalnych + 1 użytkowy                                                                                                                           

Targowa 49/51

 1. Liczba kondygnacji              –    16
 2. Liczba klatek schodowych    –   1
 3. Liczba lokali                        – 78 + 1 użytkowy

I. Oferta powinna zawierać:

 1. termin wykonania robót,
 2. warunki płatności,

II. Dokumenty składające się na ofertę:

 1. wycena prac,
 2. wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 3. oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe,
 4. wykaz prac o podobnym zakresie z ostatnich 2 lat,
 5. wymagane uprawnienia do wykonywania prac,

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Oferty należy złożyć odrębnie dla każdego budynku.

– Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do 10 października 2017 r. na adres SBM „Targowa”: 03-733 Warszawa ul. Targowa 26/30 lub adres internetowy:  sekretariat@sbm-targowa.pl.

Preferowany termin realizacji zamówienia IV kwartał 2017 r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni  22 818 -82-51 lub 505 050 778.

Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”            

Warszawa, 13.09. 2017 r.