Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa”  z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na remont pomieszczenia technicznego na miejsce składowania odpadów stałych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Targowej 26/30.

 

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Wykonanie remontu pomieszczenia technicznego na miejsce składowania odpadów stałych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Targowej 26/30, zgodnie z załączonymi do zapytania ofertowego specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami nakładczymi.  

ZAŁĄCZNIKI:

CZYTAJ DALEJ