Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Targowa” w ramach zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych, usługowych oraz gospodarczych przy  ul Targowej 26/30 i Targowej 49/51.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[…]co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów […]” w budynkach i lokalach mieszkalnych, usługowych oraz gospodarczych przy ul Targowej 26/30 i Targowej 49/51.

CZYTAJ DALEJ