Inwestor dokonał zmiany technologi wykonania i dołączył nowe załączniki do zapytania ofertowego . Termin składnia ofert został wydłużony do 15 marca 2021 roku

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa”  z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe na remont elewacji i termomodernizacja – docieplenie elewacji i stropodachu budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej  49/51 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest „Remont elewacji i termomodernizacji – docieplenia elewacji i stropodachu budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej 49/51 w Warszawie (działka nr 5, obręb 41-506 Warszawa Praga Północ)”, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 1/PRN/2021 z dnia 04.01.2021 r. oraz stanowiącym załącznik do w/w pozwolenia na budowę projektem budowlanym opracowanym 10 września 2020 r. przez mgr inż. Arch. Jakuba Puńko z pracowni ppfp. architekci  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie

ZAŁĄCZNIKI:

1 – Treść zapytania ofertowego do pobrania w formacie PDF
2 – Oświadczenie w/s RODO
3 – Kosztorys ofertowy
4 – Przedmiar robót budowlanych
5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

           6 – Kosztorys ofertowy do programu NORMA

           7 – Przedmiar robót budowlanych do programu NORMA

           8 – Formularz ofertowy (plik Word)

           9 – Oświadczenie w/s RODO (plik Word)

          10 – Umowa o roboty budowlane PDF